POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

APEL DO MIESZKAŃCÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY PONIEC

Szanowni Państwo

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach działając dla dobra mieszkańców zwracam się z apelem o racjonalne korzystanie z wody.
Uprzejmie posimy o korzystanie z wody na cele socjalno - bytowe, a co za tym idzie ograniczenie korzystania z wody na inne cele takie jak:
podlewanie terenów zielonych, upraw rolnych i w ogródkach, mycie samochodów czy napełnianie basenów.

Sytuacja spowodowana jest upałami trwającymi od dłuższego czasu, co może spowodować brak wody na naszym ujęciu w Drzewcach, które zasila 80% mieszkańców. Pierwszym objawem jest zmniejszenie ciśniena w sieci wodociągowej jak również możliwość pojawienia się przerw w jej dostawie.

Należy pamiętać, że przy takich upałach o pożar nie trudno, a co za tym idzie konieczność możliwości korzystania w infrastruktury zainstalowanej na sieci w postaci hydrantów p.poż.

Proszę o zastosowanie się do naszego apelu, aż do odwołania.

Z poważaniem

Mariusz Bartz - Kierownik

 

Planowe wyłączenie wody

 

"AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ".

                                                                                                                                                           

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach informuje:

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w godzinach od 800 do 1000 

będzie prowadził prace na sieci wodociągowej w Czarkowie w związku z powyższym
będzie ograniczenie w dostawie wody dla miejscowości Czarkowo, Franciszkowo, Łęka Wielka
Bogdanki, Kopanie.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

 

 

Informacja

INFORMACJA DLA FIRM BRANŻY INSTALACYJNEJ WOD-KAM.

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach pragnę poinformować, iż zabrania się prowadzenia prac na:
- sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych,
- przyłączach wodociągowych do wodmierza głównego włącznie
- przyłączach kanalizacyjnych do przykanalika włącznie.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych w nieruchomościach, na które otrzymają Państwo zlecenie proszę informować Zakład telefonicznie pod alarmowe numery telefonów.

Każde naruszenie zakazu będzie analizowane i wyciągane będą kansekwencje prawne jak i finansowe.

Wyłącznym administratorem wymienionej infrastruktury jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik Zakładu

                                                                                                                                                                                                                                                                                               -Mariusz Bartz-

Informacja dla mieszkańców Gminy Poniec

Szanowni Państwo 

Zgodnie z pojętą uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr VII/63/2019 w dniu 29 maja 2019 roku

pragniemy poinformować, iż Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach

przejmuje z dniem 1 lipca 2019 roku wszystkie zadania, które wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanopwej.

W przypadku zleceń na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych jak również innych zgłoszeń prosimy zgłaszać pod numer 65-573-11-67.

Z poważaniem

Mariusz Bartz
kierownik zakładu