POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

Informacja

INFORMACJA DLA FIRM BRANŻY INSTALACYJNEJ WOD-KAM.

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach pragnę poinformować, iż zabrania się prowadzenia prac na:
- sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych,
- przyłączach wodociągowych do wodmierza głównego włącznie
- przyłączach kanalizacyjnych do przykanalika włącznie.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych w nieruchomościach, na które otrzymają Państwo zlecenie proszę informować Zakład telefonicznie pod alarmowe numery telefonów.

Każde naruszenie zakazu będzie analizowane i wyciągane będą kansekwencje prawne jak i finansowe.

Wyłącznym administratorem wymienionej infrastruktury jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik Zakładu

                                                                                                                                                                                                                                                                                               -Mariusz Bartz-