POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

Informacja dla mieszkańców Gminy Poniec

Szanowni Państwo 

Zgodnie z pojętą uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr VII/63/2019 w dniu 29 maja 2019 roku

pragniemy poinformować, iż Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach

przejmuje z dniem 1 lipca 2019 roku wszystkie zadania, które wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanopwej.

W przypadku zleceń na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych jak również innych zgłoszeń prosimy zgłaszać pod numer 65-573-11-67.

Z poważaniem

Mariusz Bartz
kierownik zakładu