POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

APEL DO MIESZKAŃCÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY PONIEC

Szanowni Państwo

W imieniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach działając dla dobra mieszkańców zwracam się z apelem o racjonalne korzystanie z wody.
Uprzejmie posimy o korzystanie z wody na cele socjalno - bytowe, a co za tym idzie ograniczenie korzystania z wody na inne cele takie jak:
podlewanie terenów zielonych, upraw rolnych i w ogródkach, mycie samochodów czy napełnianie basenów.

Sytuacja spowodowana jest upałami trwającymi od dłuższego czasu, co może spowodować brak wody na naszym ujęciu w Drzewcach, które zasila 80% mieszkańców. Pierwszym objawem jest zmniejszenie ciśniena w sieci wodociągowej jak również możliwość pojawienia się przerw w jej dostawie.

Należy pamiętać, że przy takich upałach o pożar nie trudno, a co za tym idzie konieczność możliwości korzystania w infrastruktury zainstalowanej na sieci w postaci hydrantów p.poż.

Proszę o zastosowanie się do naszego apelu, aż do odwołania.

Z poważaniem

Mariusz Bartz - Kierownik