POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

Druki i formularze (do pobrania)

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - wersja doc  - wersja pdf
- Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków  - wersja doc  - wersja pdf
- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  - wersja doc  - wersja pdf
- Wniosek o zamontowanie podlicznika  - wersja doc - wersja pdf
- Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków  - wersja doc  - wersja pdf
- Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, zmiany w ewidencji odbiorców wody, odprowadzania ścieków, zgłoszenie zmiany odbiorcy  - wersja doc  - wersja pdf