POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 65 572 78 28

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 65 572 78 29

O nas

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach powstał w 1992 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXIV/109/92  z dnia.29 lutego 1992 roku. Zadaniem Zakładu jest zaspokajanie lokalnej społeczności w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Majątek Zakładu stanowią stacje wodociągowe znajdujące się na terenie gminy wraz z sieciami  wodociągowymi, a także sieci wodociągowe zasilane w wodę przez inne stacje położone poza granicami gminy. Dla niektórych Odbiorców Zakład nasz jest zmuszony dokonywać zakupu wody od innych dostawców. Spowodowane jest to faktem, iż Zakład został podzielony terytorialnie i nie istotne było to z jakiej stacji doprowadzona jest woda lecz wszyscy odbiorcy winni mieć wodę.

Po rozpadzie starej struktury organizacyjnej Zakład otrzymał wszystkie stacje wodociągowe na terenie gminy oraz sieci wodociągowe jak również sieci wodociągowe będące na terenie działania Zakładu, lecz woda dostarczana jest z innych stacji. Aby dokonywać wzajemnych rozliczeń pomiędzy Zakładami zainstalowano na granicy gminy wodomierze stanowiące granice własności poszczególnych Zakładów.

Należy wspomnieć fakt, iż przed zmianami na większości stacji wodociągowych nie dokonywano żadnych znaczących prac związanych z poprawą w technologii uzdatniania wody.